Simbas Community Center: 

Under 6 år drev organisationen ett barnhem med fokus på långsiktig familjeåterförening men i januari 2017 öppnades dörrarna till Simbas Community Center. Vi strävar efter att stärka den stadsdel där vi verkar genom att erbjuda resurser, utbildning och stöd till barn och familjer. Vi tror att då vi stärker barnen, stärker vi hela stadsdelen.

IMG_6546.JPG

SIMBAS CLUB

SIMBAS FÄLTARBETE

EIK-PROGRAMMET

Simbas Club:  Genom vårt fritidsprogram Simbas Club erbjuder vi en rad olika aktiviteter som för närvarande inte finns tillgängligt i stadsdelen. Dessa aktiviteter är bland annat sport, musik, drama, dans, bild & form samt läxhjälp och öppna bokstunder i vårt egna bibliotek. Fritidsprogrammet är öppet för barn mellan 8-18 år och är gratis för alla barn i stadsdelen.   

Simbas Club: Genom vårt fritidsprogram Simbas Club erbjuder vi en rad olika aktiviteter som för närvarande inte finns tillgängligt i stadsdelen. Dessa aktiviteter är bland annat sport, musik, drama, dans, bild & form samt läxhjälp och öppna bokstunder i vårt egna bibliotek. Fritidsprogrammet är öppet för barn mellan 8-18 år och är gratis för alla barn i stadsdelen.

 

EIK-PROGRAMMET (Education Is Key):  Vi samarbetar med de lokala skolorna i vår stadsdel och erbjuder Engelska- och Binti Yetu- (Våra Döttrar på swahili) klubbar under lektionstimmar. Vår Engelska-klubb drivs av Simbas lärare och önskar förbättra elevernas engelskakunskaper på mellanstadiet. Vi erbjuder även professionell utveckling och stöd till skolornas lärare, detta med målet att uppmuntra till en alternativ undervisningsmetod baserat på den tanzaniska kursplanen. Vår Binti Yetu-klubb ger unga tjejer i mellanstadiet chansen till en fristad där ämnen som kvinnors rättigheter, mens, sexualundervisning och jämställdhet kan pratas om öppet.

EIK-PROGRAMMET (Education Is Key): Vi samarbetar med de lokala skolorna i vår stadsdel och erbjuder Engelska- och Binti Yetu- (Våra Döttrar på swahili) klubbar under lektionstimmar. Vår Engelska-klubb drivs av Simbas lärare och önskar förbättra elevernas engelskakunskaper på mellanstadiet. Vi erbjuder även professionell utveckling och stöd till skolornas lärare, detta med målet att uppmuntra till en alternativ undervisningsmetod baserat på den tanzaniska kursplanen. Vår Binti Yetu-klubb ger unga tjejer i mellanstadiet chansen till en fristad där ämnen som kvinnors rättigheter, mens, sexualundervisning och jämställdhet kan pratas om öppet.

Simbas Outreach:  Genom nära samarbete med de lokala ledarna i stadsdelen identifierar vi olika projekt där Simbas Footprints Foundation kan bidra med förändring som har positiv inverkan för invånarna. Vår ambition är att arbeta längs med den tanzaniska regeringen för att hjälpa förbättra den redan existerande infrastrukturen..

Simbas Outreach: Genom nära samarbete med de lokala ledarna i stadsdelen identifierar vi olika projekt där Simbas Footprints Foundation kan bidra med förändring som har positiv inverkan för invånarna. Vår ambition är att arbeta längs med den tanzaniska regeringen för att hjälpa förbättra den redan existerande infrastrukturen..